Gå til innholdet

TREKKBELØP BILLÅN 80 %

VEILEDENDE TABELL FOR TREKKBELØP

 

Månedlig trekkbeløp (avdrag og renter) Avrundet oppad til nærmeste kr. 10,-

Lånebeløp     1 år           2 år        3 år       4 år      5 år      6 år     7 år      8 år      9 år      10 år

   50 000         4 310        2 210      1 510      1 160         
   60 000         5 170        2 650      1 810      1 390      
   70 000         6 020        3 090      2 110      1 620

   80 000         6 880        3 520      2 410      1 850
   90 000         7 740        3 960      2 710      2 080 
 100 000         8 590        4 400      3 000      2 310      1 890    1 610    1 410    1 270    1 150    1 060 
 110 000         9 440        4 840      3 300      2 540      2 080    1 770    1 550    1 390    1 270    1 170
 120 000       10 300        5 280      3 600      2 770      2 270    1 930    1 700    1 520    1 380    1 270
 130 000       11 150        5 710      3 900      3 000      2 450    2 090    1 840    1 640    1 490    1 380
 140 000       12 010        6 150      4 200      3 230      2 640    2 250    1 980    1 770    1 610    1 480

 150 000       12 870        6 590      4 500      3 450      2 830    2 410    2 120    1 890    1 720    1 590
 160 000       13 720        7 030      4 800      3 680      3 020    2 570    2 260    2 020    1 840    1 690

 170 000       14 580        7 460      5 100      3 910      3 210    2 730    2 400    2 150    1 950    1 800
 180 000       15 430        7 900      5 400      4 140      3 390    2 890    2 540    2 270    2 070    1 900
 190 000       16 290        8 340      5 700      4 370      3 580    3 050    2 680    2 400    2 180    2 010
 200 000       17 140        8 780      5 990      4 600      3 770    3 210    2 820    2 520    2 290    2 110
 210 000       18 000        9 220      6 300      4 830      3 960    3 370    2 960    2 650    2 410    2 220
 220 000       18 850        9 650      6 590      5 060      4 140    3 530    3 100    2 770    2 520    2 320
 230 000       19 710      10 100      6 890      5 290      4 330    3 690    3 240    2 900    2 640    2 430
 240 000       20 560      10 530      7 200      5 520      4 520    3 850    3 380    3 030    2 750    2 530
 250 000       21 420      10 970      7 490      5 750      4 710    4 010    3 520    3 150    2 860    2 640
 260 000       22 270      11 400      7 790      5 980      4 890    4 170    3 660    3 280    2 980    2 740
 270 000       23 130      11 840      8 100      6 210      5 080    4 330    3 800    3 400    3 090    2 850
 280 000       23 980      12 300      8 380      6 440      5 270    4 490    3 940    3 530    3 210    2 950
 290 000       24 840      12 720      8 680      6 670      5 460    4 650    4 080    3 650    3 320    3 060
 300 000       25 690      13 160      8 980      6 890      5 650    4 810    4 220    3 780    3 440    3 160

 320 000       27 400      14 030      9 580      7 350      6 020    5 130    4 500    4 030    3 660    3 370
 340 000       29 110      14 910    10 180      7 810      6 400    5 450    4 780    4 280    3 890    3 580
 360 000       30 820      15 780    10 770      8 270      6 770    5 780    5 060    4 530    4 120    3 790
 380 000       32 530      16 660    11 370      8 730      7 150    6 100    5.350    4 780    4 350    4 000
 400 000       34 240      17 530    11 970      9 190      7 520    6 420    5 630    5 040    4 580    4 210