TREKKBELØP BILLÅN 65 %

VEILEDENDE TABELL FOR TREKKBELØP

 

Månedlig trekkbeløp (avdrag og renter) Avrundet oppad til nærmeste kr. 10,-

Lånebeløp     1 år           2 år        3 år       4 år       5 år      6 år     7 år     8 år     9 år     10 år

   50 000         4 320        2 210      1 500      1 150         940        
   60 000         5 160        2 640      1 800      1 380      1 130
   70 000         6 010        3 070      2 090      1 600      1 310

   80 000         6 860        3 510      2 390      1 830      1 500
   90 000         7 710        3 940      2 690      2 060      1 680
 100 000         8 570        4 380      2 980      2 290      1 870    1 590    1 390    1 240    1 130    1 040   
 110 000         9 420        4 810      3 280      2 510      2 050    1 750    1 530    1 370    1 240    1 140
 120 000       10 270        5 250      3 580      2 740      2 240    1 910    1 670    1 490    1 350    1 240
 130 000       11 130        5 680      3 870      2 970      2 420    2 060    1 810    1 610    1 460    1 340
 140 000       11 980        6 120      4 170      3 190      2 610    2 220    1 940    1 740    1 570    1 450

 150 000       12 830        6 560      4 460      3 420      2 790    2 380    2 080    1 860    1 690    1 550
 160 000       13 680        6 990      4 760      3 650      2 980    2 540    2 220    1 980    1 800    1 650

 170 000       14 540        7 430      5 060      3 880      3 170    2 690    2 360    2 110    1 910    1 750
 180 000       15 390        7 860      5 350      4 100      3 350    2 850    2 500    2 230    2 020    1 860
 190 000       16 240        8 300      5 650      4 330      3 540    3 010    2 630    2 350    2 130    1 960
 200 000       17 100        8 730      5 950      4 560      3 720    3 170    2 770    2 480    2 250    2 060    
 210 000       17 950        9 170      6 240      4 780      3 910    3 330    2 910    2 600    2 360    2 170
 220 000       18 800        9 600      6 540      5 010      4 090    3 480    3 050    2 720    2 470    2 270
 230 000       19 650      10 040      6 840      5 240      4 280    3 640    3 190    2 850    2 580    2 370
 240 000       20 510      10 480      7 130      5 460      4 460    3 780    3 320    2 970    2 690    2 470    
 250 000       21 360      10 910      7 430      5 690      4 650    3 960    3 460    3 090    2 800    2 580    

 260 000       22 210      11 350      7 730      5 920      4 840    4 110    3 600    3 220    2 920    2 630
 270 000       23 060      11 780      8 020      6 150      5 020    4 270    3 740    3 340    3 030    2 780
 280 000       23 920      12 220      8 320      6 370      5 210    4 430    3 880    3 460    3 140    2 880
 290 000       24 770      12 650      8 620      6 600      5 390    4 590    4 010    3 590    3 250    2 990
 300 000       25 620      13 090      8 910      6 830      5 580    4 750    4 150    3 710    3 360    3 090

 320 000       27 330      13 960      9 510      7 280      5 950    5 060    4 430    3 960    3 590    3 290
 340 000       29 030      14 830     10 100     7 740      6 320    5 380    4 700    4 200    3 810    3 500
 360 000       30 740      15 700     10 690     8 200      6 690    5 690    4 980    4 450    4 030    3 710
 380 000       32 440      16 570     11 290     8 640      7 060    6 010    5 260    4 690    4 260    3 910

 400 000       34 150      17 440     11 880     9 100      7 430    6 320    5 530    4 940    4 480    4 120
            

 

Pr. 1.2.2018

Nominell rente: 4,30 %
Effektiv rente:   4,50  % (kr. 150 000 over 5 år)
NB! Ingen termingebyr.

Kredittbetingelser:
Salgspant i bil.
Kaskoforsikring tegnes med 3. manns interesse i favør av Rådhusets Personellservice SA.

Gebyr:
Kr 400,-
Offentlig gebyr for tinglysning av salgspant (for tiden kr. 1 516,-)

Andre betingelser:
Bilen må være "ny" for lånekunden.
Nedbetalingstiden er maksimum 10 år minus bilens alder.

Medlemmer som slutter kan søke om fortsatt a-konto-innbetaling av restbeløp overavtalegiro. Kredittrenten vil da bli forhøyet med 2 % over den til enhver tid gjeldende rente + et behandlingsgebyr som følger:
    restbeløp under 10.000,- kr 250,-
    restbeløp over 10.000,-   kr 500,-

 

 

Rådhusets Personellservice SA, Lilletorget 1, Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Tlf. 23 11 48 70     Fax 23 11 48 78     E-post post@rpersonellservice.no

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).