Gå til innholdet

TREKKBELØP BILLÅN 100 %

VEILEDENDE TABELL FOR TREKKBELØP

 

Månedlig trekkbeløp (avdrag og renter) Avrundet oppad til nærmeste kr. 10,-

Lånebeløp      1 år          2 år        3 år       4 år       5 år       6 år      7 år     8 år     9 år     10 år

   50 000         4 321        2 220      1 520      1 170        960        850       750       680       620       570
   60 000         5 180        2 660      1 820      1 400      1 150    1 020       900       810       740       690
   70 000         6 040        3 100      2 120      1 640      1 340    1 080    1 050       940       860       800   

   80 000         6 900        3 540      2 430      1 870      1 530    1 350    1 190    1 080       990       910
   90 000         7 760        3 980      2 730      2 100      1 720    1 520    1 340    1 210    1 110    1 030
 100 000         8 610        4 420      3 030      2 330      1 910    1 640    1 440    1 290    1 180    1 080
 110 000         9 470        4 860      3 330      2 560      2 100    1 800    1 580    1 420    1 290    1 190
 120 000       10 330        5 300      3 630      2 790      2 290    1 960    1 720    1 550    1 410    1 300
 130 000       11 180        5 740      3 930      3 030      2 480    2 120    1 870    1 670    1 530    1 410
 140 000       12 040        6 180      4 230      3 260      2 670    2 290    2 010    1 800    1 640    1 510

 150 000       12 900        6 620      4 530      3 490      2 860    2 450    2 150    1 930    1 760    1 620
 160 000       13 760        7 060      4 830      3 720      3 050    2 610    2 300    2 060    1 880    1 730

 170 000       14 610        7 500      5 130      3 950      3 240    2 770    2 440    2 190    1 990    1 840
 180 000       15 470        7 940      5 440      4 180      3 430    2 940    2 580    2 310    2 110    1 940
 190 000       16 330        8 380      5 740      4 420      3 620    3 100    2 720    2 440    2 230    2 050
 200 000       17 190        8 820      6 040      4 650      3 810    3 260    2 870    2 570    2 340    2 160
 210 000       18 040        9 260      6 340      4 880      4 000    3 420    3 010    2 700    2 460    2 270
 220 000       18 900        9 700      6 640      5 110      4 190    3 580    3 150    2 830    2 580    2 370
 230 000       19 760      10 140      6 940      5 340      4 380    3 750    3 290    2 950    2 690    2 480
 240 000       20 620      10 580      7 240      5 570      4 570    3 910    3 440    3 080    2 810    2 590
 250 000       21 470      11 020      7 540      5 800      4 760    4 070    3 580    3 210    2 920    2 700
 260 000       22 330      11 460      7 840      6 040      4 950    4 230    3 720    3 340    3 040    2 800
 270 000       23 190      11 900      8 140      6 270      5 140    4 400    3 860    3 470    3 160    2 910
 280 000       24 040      12 340      8 450      6 500      5 330    4 560    4 010    3 590    3 270    3 020
 290 000       24 900      12 780      8 750      6 730      5 520    4 720    4 150    3 720    3 390    3 130
 300 000       25 760      13 220      9 050      6 960      5 710    4 880    4 290    3 850    3 510    3 230
 320 000       27 470      14 100      9 650      7 430      6 100    5 210    4 580    4 110    3 740    3 450
 340 000       29 190      14 980    10 250      7 890      6 480    5 530    4 860    4 360    3 970    3 670
 360 000       30 900      15 860    10 850      8 350      6 860    5 860    5 150    4 620    4 210    3 880
 380 000       32 620      16 740    11 460      8 820      7 240    6 180    5 430    4 870    4 440    4 100
 400 000       34 330      17 620    12 060      9 280      7 620    6 510    5 720    5 130    4 670    4 310