Om Rådhusets Personellservice SA

Rådhusets Personellservice SA er et interessekontor for ansatte i Oslo kommune, Skatt øst og enkelte virksomheter med kommunal eller statlig tilknytning. Vi utvikler produkter og inngår avtaler som gir våre medlemmer gode økonomiske ordninger og fordeler.

Rådhusets Personellservice SA startet den 19. februar 1951 og har i underkant av 3 000 medlemmer.

Styrets sammensetning

Styreleder
Tore Andersen            Pensjonist

Nestleder
Anne Marie Tørnby    Skatt øst

Øvrige styremedlemmer
Tor Grøtting               Pensjonist
Frode Waglen           Skatt øst
Anne Vera Olsen      Rådhusets Forvaltningstjeneste

Varamedlem
Laila Hystad              Oslo Kemnerkontor

Ansatte
Dag Grøstad              Kontorleder
Gunn Rasch              Saksbehandler
Line Myrvold             Saksbehandler

Kontakt oss

Postadresse
Postboks  9337 Grønland
0135 Oslo

Besøksadresse
Lilletorget 1

Kontortid:
08.30 - 14.30 mandag til fredag 

Tlf. 23 11 48 70

E-post post@rpersonellservice.no

Rådhusets Personellservice SA, Lilletorget 1, Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Tlf. 23 11 48 70     Fax 23 11 48 78     E-post post@rpersonellservice.no

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).