Gå til innholdet

Om Rådhusets Personellservice SA

Rådhusets Personellservice SA er et interessekontor for ansatte i Oslo kommune, skattekontorene i Oslo og Viken og enkelte virksomheter med kommunal eller statlig tilknytning. Vi utvikler produkter og inngår avtaler som gir våre medlemmer gode økonomiske ordninger og fordeler.

Rådhusets Personellservice SA startet den 19. februar 1951 og har ca. av 2 000 medlemmer.

Styrets sammensetning

Styreleder
Anne-Marie Tørnby    Skatteetaten

Nestleder
Anne Vera Olsen        Rådhusets Forvaltningstjeneste

Øvrige styremedlemmer
Tor Grøtting                Pensjonist
Frode Waglen            Skatteetaten
Odd-Vidar Johansen  Skatteetaten

Varamedlem
Laila Hystad              Skatteetaten

Ansatte
Dag Grøstad              Daglig leder
Gunn Rasch               Saksbehandler
Line Myrvold              Saksbehandler