Hvem kan bli medlem?

  • Du må være ansatt i Oslo kommune eller Skatt øst.
  • Innmeldingskontingenten er kr. 125,- (inkl. andelsinnskudd kr. 30,-) som betales ved innmelding til konto 6074 06 11782.
  • Søknad om medlemskap må skje skriftlig med bekreftelse fra arbeidsgiver på at du er fast ansatt.
  • Du har ikke anledning til å være medlem av flere personellservicekontorer på samme tid.
  • Du må ha vært ansatt i minst 6 måneder før du kan få lån eller kredittkort.
  • Pensjonister opprettholder fullt medlemskap når du er medlem før du blir pensjonist.

Søknadsskjema om medlemskap her.

 

Rådhusets Personellservice SA, Lilletorget 1, Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Tlf. 23 11 48 70     Fax 23 11 48 78     E-post post@rpersonellservice.no

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).