Hvem kan bli medlem?

  • Du må være ansatt i Oslo kommune eller Skatt øst.
  • Innmeldingskontingenten er kr. 125,- (inkl. andelsinnskudd kr. 30,-) som betales ved innmelding til konto 6074 06 11782.
  • Søknad om medlemskap må skje skriftlig med bekreftelse fra arbeidsgiver på at du er fast ansatt.
  • Du har ikke anledning til å være medlem av flere personellservicekontorer på samme tid.
  • Du må ha vært ansatt i minst 6 måneder før du kan få lån eller kredittkort.
  • Pensjonister opprettholder fullt medlemskap når du er medlem før du blir pensjonist.

Søknadsskjema om medlemskap her.

 

Rådhusets Personellservice SA, Klingenberggt. 7 b, Postboks 1586, Vika, 0118 Oslo

Tlf. 23 11 48 70     Fax 23 11 48 78     E-post post@rpersonellservice.no

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).