Gå til innholdet

Medlemsskap

Hvem kan bli medlem?

  • Du må være ansatt i Oslo kommune eller Skattekontorene i Oslo og Viken.
  • Innmeldingskontingenten er kr. 125,- (inkl. andelsinnskudd kr. 30,-) som betales ved innmelding til konto 6074 06 11782.
  • Søknad om medlemskap må skje skriftlig med bekreftelse fra arbeidsgiver på at du er fast ansatt.
  • Du har ikke anledning til å være medlem av flere personellservicekontorer på samme tid.
  • Du må ha vært ansatt i minst 6 måneder før du kan få lån eller kredittkort.
  • Pensjonister opprettholder fullt medlemskap når du er medlem før du blir pensjonist.

Søknadsskjema om medlemskap her.