Endringer i lånebetingelser fra 1.1.2018

Vi har tilpasset oss Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Dette medfører følgende endringer fra 1.1.2018:

Forbrukslån:

Nedbetalingstiden endres fra maksimum 10 år til 6 år. Dette gjelder nye lån innvilget etter 1.1.2018

Strakslån:

Som en konsekvens av de nye retningslinjene vil strakslån utgå da det kreves samme behandling av lånesøknaden som forbrukslån. Det vil si at vi må ha kopi av siste års skatteoppgjør/skattemelding i tillegg til lønnslipp. 

Nedre lånegrense på forbrukslån blir satt ned til kr. 5 000,- for å erstatte strakslån. Lånerenten er 1,5 prosentpoeng lavere en tidligere strakslån. 

Lånesøknaden vil normalt bli behandlet samme dag. 

Rådhusets Personellservice SA, Lilletorget 1, Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Tlf. 23 11 48 70     Fax 23 11 48 78     E-post post@rpersonellservice.no

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).